การเปลี่ยนแปลงการจอง ・ยกเลิก ・การคืนเงิน

ฉันสามารถยกเลิก/ขอคืนเงินตั๋วเครื่องบินที่จองไว้ได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 310 จาก 556 เห็นว่ามีประโยชน์