การเปลี่ยนแปลงการจอง ・ยกเลิก ・การคืนเงิน

ฉันสามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน วันโดยสาร ต้นทาง และปลายทางของตั๋วเครื่องบินที่จองไว้ได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 81 จาก 162 เห็นว่ามีประโยชน์