บริการบนเครื่องบิน

ฉันสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 25 จาก 36 เห็นว่ามีประโยชน์