ที่นั่ง

ฉันสามารถย้ายไปที่นั่งว่างบนเครื่องได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ 8 จาก 10 เห็นว่ามีประโยชน์